Een overlijden tijdens uw vakantie: wat te doen?

door | jun 14, 2018

Waarschijnlijk het vervelendste wat u kan overkomen is een overlijden tijdens uw vakantie. Wat moet u dan doen, bij wie moet u dan zijn?

Ieder jaar overlijden zo’n 700 Nederlanders op vakantie. Het zal o.a. te maken hebben met het overwinteren elders en onze stijgende leeftijd. Ook stress of het wegvallen van stress op vakantie of net na een pensionering schijnt een factor te zijn.

Een andere mogelijkheid is dat u net op vakantie bent en iemand uit uw directe omgeving overlijdt in Nederland en u wilt graag naar huis; wat moet u dan doen?

Iemand in uw omgeving overlijdt in Nederland wat dan?

Heel vervelend en verdrietig, een van de eerste instincten is vaak; ik wil terug naar Nederland en wel zo snel mogelijk. Weg vakantiegevoel, maar hoe regel ik dat. Een eerste stap is gaan nalezen wat de reisverzekering, die u hopelijk hebt afgesloten, daarvan zegt.

Bij een overlijden tijdens uw vakantie van eerste of tweedegraads familie vallen de kosten onder de dekking van de reisverzekering. Onder de eerste en tweedegraads familie leden vallen:

  • partners (geregistreerd)
  • ouders (ook stief- en adoptieouders)
  • schoonouders bij een geregistreerd partnerschap
  • kinderen (ook stief- en adoptiekinderen)
  • schoondochters en -zonen bij een geregistreerd partnerschap
  • broers, zussen, kleinkinderen, opa’s en oma’s, stiefzussen en -broers
  • schoonzussen en zwagers bij een geregistreerd partnerschap

Let erop dat het overlijden onverwachts moet zijn. De beste manier om zaken te regelen is contact op te nemen met de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij. Daarna moet u in de weer met de vliegmaatschappij om een vlucht te zoeken.

Een reisgenoot overlijdt in het buitenland.

Bijna ondenkbaar groot is de ramp wanneer iemand uit uw reisgezelschap overlijdt op vakantie. Dan komt er veel neer op diegene die overblijven. Goed is om dan snel een aantal zaken uit te zoeken. De situatie maakt het handelen soms iets anders.

 

Overlijden in het ziekenhuis:

Wanneer iemand in het ziekenhuis is overleden, zal een arts van het ziekenhuis een akte van overlijden opstellen; iets wat u nodig hebt bij de aangifte van overlijden in Nederland. Vaak moet ook het overlijden bij de plaatselijke overheid in het buitenland aangegeven worden.

Bel de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij van de overledene. Meestal hebben zij ervaring met deze situatie en regelen ze de repatriëring van de overledenen. Tweede stap is contact met de alarmcentrale van uw eigen reisverzekering voor je vervroegde terugkeer naar Nederland.

Bij het ontbreken van een reisverzekering bent u aangewezen op een professioneel repatriëringsbedrijf. Met diverse repatriëringsbedrijven hebben wij goede kontakten. Handig is te weten dat ook de Nederlandse Ambassade in het buitenland u kan helpen in deze situatie.

Raar misschien maar goed te weten dat het paspoort of een kopie daarvan bij de overledene moet blijven.

 

Overlijden buiten het ziekenhuis:

Wanneer iemand buiten het ziekenhuis overlijdt kunt u op bijna alles hetzelfde reageren als wanneer hij in het ziekenhuis met een paar uitzonderingen.

U moet als eerste zelf een arts waarschuwen. Die gaat vaststellen of het een natuurlijke dood betreft of niet. Hij moet de akte van overlijden uitschrijven.

Is er sprake van een ongeluk of een misdrijf moet behalve de arts ook de politie gewaarschuwd worden. Heel vervelend zal dan waarschijnlijk het lichaam van de overledene door de politie in beslag worden genomen voor een verder onderzoek en soms autopsie.

Ook nu zijn de telefoontjes naar de alarmcentrales, eventueel repatriëringsbedrijf erg belangrijk, zij kunnen u adviseren en bijstaan. In dit geval, misschien juist wel meer, is een telefoontje naar de Nederlandse Ambassade van groot belang. Een goede tolk en een ondersteuning in uw eigen taal kan heel belangrijk zijn.

Een overlijden tijdens uw vakantie: paniek en te snel handelen vermijden. Het is natuurlijk een situatie die u niemand toewenst, goed is het te weten dat u ook in het buitenland steun kunt krijgen bij zo’n verlies. Probeer niet in paniek te raken, teken niet te snel formulieren, lees ze goed door, laat ze desnoods vertalen. Accepteer de hulp die aangeboden wordt, misschien is het een idee om iemand vanuit Nederland te vragen om u te komen helpen.