Doodgewoon in de klas

door | jul 18, 2017

Vandaag hebben wij ons aangemeld als gastsprekers voor ‘doodgewoon in de klas’ in de regio Haarlemmermeer & Aalsmeer.

Doodgewoon in de klas biedt scholen de mogelijkheid om een gastspreker uit te nodigen. De gastspreker is ambassadeur van het lespakket en vertelt in de klas over zijn of haar praktijk en beantwoordt vragen van kinderen.

Onderstaand een informatief introductiefilmpje ´Doodgewoon in de klas´ voor groep 7/8.

Bent u leerkracht in het onderwijs en heeft u interesse in ons als gastspreker?

Zie voor verdere informatie: www.doodgewoonindeklas.nl

Doodgewoon in de klas is een initiatief van het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover.