Rust en ruimte

om passende en weloverwogen keuzes te maken…

Werkwijze

Heel anders dan vroeger vinden nabestaanden het vaak fijn en belangrijk om zoveel mogelijk betrokken te worden bij de invulling en uitvoering van de uitvaart. Het afscheid wordt daardoor meer “eigen” en persoonlijk. Uitvaartzorg De Meer helpt u om van het afscheid een waardevolle herinnering te maken.

Een vroegere werkgever zei vaak; “Les één is luisteren”. Met hart & ziel en oprecht betrokken staan wij u, in alle rust, bij met een luisterend oor voor uw wensen en een scherp oog voor details.

Nadat iemand is overleden, moet een arts eerst het overlijden vaststellen en een overlijdensverklaring invullen. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, is daar meestal direct een arts bij. Als het overlijden thuis plaatsvindt, neemt u eerst contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. U bent niet verplicht om direct na overlijden de arts te bellen. Het kan heel waardevol zijn om na het overlijden de tijd te nemen en samen bij de overledene te zijn.

Als de arts is geweest, kunt u contact met ons opnemen. We zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar. In het telefoongesprek bespreken we met elkaar wanneer we bij u mogen zijn. Ook hierin kunt u bepalen dat we niet gelijk hoeven te komen. Het eerste gesprek brengt vaak rust, omdat u weet dat er iemand voor u is die de situatie bewaakt en veel voor u gaat regelen.

Onze aandacht gaat als eerste uit naar de overledene. Misschien wilt u helpen bij de laatste verzorging, of misschien wilt u het helemaal zelf doen. En waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard, thuis in de vertrouwde omgeving of misschien toch liever in een uitvaartcentrum of elders?

Vervolgens geven we samen stap voor stap invulling aan een persoonlijke uitvaart. We bespreken de mogelijkheden die er zijn op het gebied van kisten, de kennisgeving, de muziek, het vervoer, de afscheidsdienst, de begraafplaats, het crematorium enzovoort.

Binnen vierentwintig uur na de bespreking zullen we met u doornemen welke kosten er verbonden zijn aan de door u gemaakte keuzes. Al deze keuzes hoeven niet op één en dezelfde dag gemaakt te worden. We doen eerst datgene wat op dat moment het belangrijkste is en waar meer tijd is, nemen we die ook.