Kwaliteitscode

Kwaliteitscode

  • Uitvaartzorg De Meer rekent het tot haar taak nabestaanden zo volledig mogelijk voor te lichten, te adviseren en te ondersteunen bij het vormgeven van een uitvaart. De kernwaarden Betrokken, Behulpzaam en Betaalbaar staan hierbij voorop.
  • De invulling van persoonlijke wensen van de overledene staat centraal bij het vormgeven van een uitvaart.
  • Wij bieden nabestaanden keuzevrijheid bij het vormgeven van een uitvaart.
  • Wij dragen er zorg voor dat de uitvaart verloopt zoals met de nabestaanden is overeengekomen.
  • Alle informatie en gegevens over een uitvaart – die zowel betrekking hebben op de overledene als op de nabestaanden – hebben voor ons een vertrouwelijk karakter en zullen ook als zodanig worden behandeld.
  • Wij realiseren ons voortdurend dat de overledene een dierbare is van de nabestaanden en zullen daar in alle opzichten met respect, waardigheid en eerbied naar handelen.
  • Opdrachten voor het verzorgen van een uitvaart worden vooraf schriftelijk vastgelegd. Wij bieden nabestaanden vóór het verstrekken van de definitieve opdracht voldoende gelegenheid hierin wijzigingen aan te brengen.
  • Wij staan garant voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten.
  • Binnen de kaders van de wet zullen wij de belangen van nabestaanden zo goed mogelijk behartigen.