Begaan met de natuur...

Duurzaam

Een duurzame uitvaartsfeer reflecteert de bewuste levenshouding van de overledene. Bij deze uitvaart zijn veel middelen die worden ingezet milieuvriendelijk. Een duurzame uitvaart is van deze tijd en geeft op een mooie manier aan dat de overledene het beste voorhad met de natuur en de komende generaties. Denk ter inspiratie aan:

  • Ecologische kist, een rieten mand, of een opbaarplank met een wade.
  • Geen bloemen, maar een donatie aan een goed doel.
  • Digitale aankondiging in plaats van een papieren rouwbrief.
  • Online condoleanceregister in plaats van een papieren versie.
  • Begraven op een natuurbegraafplaats.
  • Na crematie kiezen voor verstrooiing van de as.
  • Kiezen voor de uitvaartfiets in plaats van de rouwauto.
  • Catering met biologische en/of vegetarische producten.