Social Media na overlijden

door | aug 3, 2016

De sociale media is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Bijna iedere Nederlander heeft wel een profiel op Facebook, Twitter en of Linkedin.

Onze duim doet zeer van het ‘liken’ en we tweeten erop los. In plaats van foto’s in te plakken zetten we ze op Instagram en Pinterest. Maar wat gebeurt er nu met onze profielen/accounts na onze dood? Wat kunnen nabestaanden wel en niet met deze profielen als wij onze gebruikersnaam en wachtwoorden met ons mee hebben genomen in de kist?

Hieronder vindt je per social media website een uitleg;

 1 facebook   Facebook

Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:

 Verwijderen

 Herdenkingsstatus geven

 Gewoon laten bestaan

Wil je het profiel van de overleden persoon verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te deleten.

Facebook-account van overledene verwijderen

Als een Facebook gebruiker is overleden kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om het account te verwijderen. Dit verzoek moet bij Facebook worden ingediend. Het account wordt dan volledig verwijderd. Alle informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Het Facebook account van de overleden persoon is dan volledig gewist.

Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden. Op deze pagina staat het formulier, waarmee je opdracht kan geven om een account te verwijderen. Er moet tevens een officieel document worden meegestuurd, waaruit kan worden opgemaakt dat je daadwerkelijk een direct familielid bent.

Om een Facebook profiel van een overleden vriend of familielid te verwijderen of aan te passen moet je de volgende informatie via een formulier doorgeven. Dit formulier vind je op; https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Je eigen naam, Naam van overleden persoon, Emailadres van overleden persoon waarmee deze bij Facebook geregistreerd staat, URL van het Facebook-profiel. Bijvoorbeeld; facebook.com/voornaamachternaam62, Je relatie met de overledene, Direct familie (echtgenoot, ouder, broer/zus of kind), Verdere familie (grootouders, oom, tante, neef), Geen familie (vriend, collega, klasgenoot), Gewenste oplossing, Memorial & herdenkingsstatus, Facebookprofiel verwijderen, Ik heb een speciaal verzoek, Ik heb een vraag, Jaar van overlijden, Bijlage toevoegen, Overlijdensakte, Geboorteakte, Bewijs van bevoegdheid, Eventuele overige opmerkingen

Facebook herdenkingsstatus

Het profiel van een overleden Facebook-gebruiker kan ook de speciale Herdenkingsstatus krijgen. Het profiel blijft op deze manier wel zichtbaar maar foto’s en berichten worden niet verwijderd en vrienden kunnen nog steeds een bericht sturen naar het account van de overledene.

Wanneer het account een “In Memoriam” of “Herdenkingsstatus” heeft kan niemand meer inloggen en kunnen er ook geen nieuwe vriendschappen meer worden aangegaan. Afhankelijk van de privacy instellingen kunnen bestaande vrienden herinneringen blijven posten op de tijdlijn. Vertrouwelijke informatie zoals contactgegevens en statusupdates worden van het profiel verwijderd vanwege de privacy instellingen.

Het belangrijkste is waarschijnlijk dat een Facebook-profiel met een herdenkingsstatus niet meer voorkomt in Vriendsuggesties (People You May Know) en andere suggesties.

Als je als nabestaande wil dat de Facebook pagina beschikbaar blijft voor de mensen binnen de vriendenkring, kan je de zogeheten ‘herdenkingsstatus’ aanvragen. Hiermee hebben nabestaanden de mogelijkheid om de overledene via het Facebook account te herdenken. Met behulp van dit formulier kan je aangegeven dat een persoon overleden is. Deze melding kan ook eventueel door andere personen dan directe familieleden worden gedaan.

2 twitter   Twitter profiel aanpassen

Het account van een overleden Twitter-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Hiervoor moet je de onderstaande informatie sturen naar Twitter via het volgende adres; https://support.twitter.com/articles/87894-how-to-contact-twitter-about-a-deceased-user

De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (bijvoorbeeld @gebruiker of twitter.com/gebruiker), Kopie van de overlijdensakteKopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc), Een ondertekende verklaring met daarin uw eigen naam, emailadres, contact informatie, relatie met de overledene, en de gewenste actie (bijvoorbeeld; verwijderen account), Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoor-de aan de overleden persoon. Dit is belangrijk wanneer de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account. Een verwijzing naar een online artikel of kopie van een krantenartikel kan optioneel worden toegevoegd.

Je kan bovenstaande informatie opsturen naar het Amerikaanse adres of faxnummer van Twitter; Twitter, Inc. c/o: Trust & Safety 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103 Fax : 1-415-865-5405

Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Twitter het account en zorgt ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen. Twitter zal in een reactie aangeven of er nog meer gegevens nodig zijn, om te verifiëren dat de betreffende gebruiker daadwerkelijk overleden is. Vervolgens wordt het account daadwerkelijk verwijderd. Twitter kan en mag geen toegang geven aan derden om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

3 linkled in   LinkedIn account verwijderen

Om een LinkedIn-account van een overleden persoon (https://help.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/2842) te verwijderen, moet je een formulier invullen (https://www.docusign.net/MEMBER/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=91e28b6c-bc93-47ed-8d1e-1f81083529d6)

In dit online proces moet je verschillende informatie aanleveren aan LinkedIn, dit gebeurd allemaal via een digitaal formulier. Je geeft eerst je eigen naam en emailadres op. Per email ontvang je vervolgens een toegangscode om de melding van een overledene te volbrengen. LinkedIn heeft in dit proces onder andere de volgende informatie nodig;

De gebruikersnaam van de overleden LinkedIn gebruiker, Meest recente organisatie waar de overledene werkzaam was. Je relatie met de overledene, De url van het LinkedIn-profiel. Het emailadres dat de overledene gebruikte voor het LinkedIn-account. Het ingevulde formulier wordt automatisch naar LinkedIn verstuurd voor controle. Na goedkeuring wordt het account afgesloten en het profiel verwijderd. Hierdoor komen alle gegevens te vervallen.

 4 Youtube   Google (Google+, Gmail en Youtube) verwijderen

Om gebruik te maken van de verschillende Google diensten moeten gebruikers ook een account aanmaken. Met 1 account kan ingelogd worden bij Google+, Youtube, Gmail en bijvoorbeeld Analytics. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Gmail-gebruikersnaam; de e-mail dienst van Google.

Om een Google account van een overledene op te heffen, hanteert Google een zeer zorgvuldige procedure, die bestaat uit twee fasen. In de eerste fase moet je bepaalde gegevens opsturen, waaronder de overlijdensakte en je naam-, adres en woonplaats (NAW-gegevens).

Wanneer Google deze gegevens in goede orde ontvangen heeft, ontvang je bericht met de instructies voor fase 2. In deze fase moet je een aantal juridische stappen ondernemen, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij een Amerikaanse rechtbank.

Omdat Google erg veel belang hecht aan de privacy van de gebruiker, geeft men op voorhand geen garantie dat een account ook daadwerkelijk wordt opgeheven.

De betreffende gegevens zijn te vinden binnen het helpcentrum van Google. (https://support.google.com/accounts/contact/deceased?hl=nl&rd=1)

Inactive Account Manager en Inactiviteitsvoorkeuren

Sinds 2013 kan je inactiviteitsvoorkeuren opgeven voor een Google account (https://www.google.com/settings/account/inactive). Je kan bijvoorbeeld instellen dat wanneer je 3 maanden niet inlogt je account wordt verwijdert. Deze periode heet een time-out periode. Als je na een waarschuwing per SMS of email nog steeds niet inlogt wordt de door jou opgegeven vertrouwenspersoon ingelicht. Je kan Google instructie geven om de data zoals emails, video en geschiedenis ook aan hen beschikbaar stellen voordat jouw account word verwijderd.

5 foursquare   Foursquare

Het account van een overleden Foursquare-gebruiker kan door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd (https://support.foursquare.com/hc/en-us/articles/201066210-How-to-contact-about-a-deceased-user-s-profile-). Hiervoor moet je de onderstaande informatie sturen naar het Support Team van Foursquare via privacy@foursquare.com;

De gebruikersnaam of het profiel van de overledene, Kopie van de overlijdensakte, Kopie van identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc) Een ondertekende verklaring met daarin je eigen naam, emailadres, de overige contact-informatie en je relatie met de overledene. Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk als de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account. Een verwijzing naar een online artikel of kopie van een krantenartikel kan optioneel worden toegevoegd.

Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Foursquare het account en wordt het profiel verwijderd. Alle checkins, badges en overige informatie wordt dan verwijderd. Foursquare kan overigens geen toegang geven aan derde om in te loggen op een account van een overledene. Ook niet aan familieleden of andere nabestaanden.

 6 pinterest    Pinterest

Het account van een overleden Pinterest-gebruiker dan door een familielid of bevoegd persoon afgesloten worden. (https://help.pinterest.com/en/entries/24970896-Deactivating-a-deceased-user-s-account) Als je het profiel van de overledene wil afsluiten is het daarna niet meer te gebruiken. De nabestaanden kunnen een email naar care@pinterest.com met het verzoek om het Pinterest profiel te sluiten. De onderstaande informatie is hiervoor nodig.

Je eigen naam, De naam van de overledene, Het emailadres dat de overledene gebruikte voor het Pinterest-account, De link naar het Pinterest profiel (pinterest.com/USERNAME), Bewijs van overlijden (bijvoorbeeld overlijdensakte of nieuwsartikel), Je relatie met de overledene inclusief het bewijs daarvan zoals huwelijksboekje of familie-stamboom.

Pinterest beloofd onmiddellijk per email te reageren en vervolgens het account en de profielen te verwijderen.

 7 instagram     Instagram

Het account van een overleden Instagram-gebruiker kan worden verwijderd als de nabestaanden melding doen van het overlijden. Dit gebeurd met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook. (https://help.instagram.com/contact/1474899482730688)

De informatie die Instagram nodig heeft om het account en het profiel van een overleden persoon aan te passen is;

Je eigen Instagram gebruikersnaam (als je bent geregistreerd),  Je eigen emailadres, Volledige naam van de overledene, De Instagram gebruikersnaam van de overledene, De url van het Instagram profiel van de overledene, Overlijdensakte.

8 schoolbank     Schoolbank

Wanneer een lid van Schoolbank is overleden dient een nabestaande contact op te nemen met Schoolbank via service@schoolbank.nl. De nabestaande kan kiezen om de registratie te ongedaan te maken of om een vermelding van overlijden te plaatsen op het profiel. Mocht een nabestaande inzage willen in de registratie, dan maakt Schoolbank een nieuw wachtwoord aan en sturen ze de inloggegevens op naar de nabestaande.

 9 flickr   Flickr

Indien je als nabestaande het Flickr account en de bijbehorende foto’s wilt verwijderen dan moet je dat bij Yahoo! melden. Zij zijn de eigenaar van de fotowebsite Flickr. Yahoo! kan je geen toegang geven tot het profiel vanwege privacy regels maar kan het account wel verwijderen, inclusief alle foto’s. (https://help.yahoo.com/kb/SLN2021.html?impressions=true) Om het overlijden te melden moet je onderstaande informatie bij Yahoo aanleveren;

Een brief met het verzoek om het account te verwijderen. Je dient de gebruikersnaam expliciet te vermelden. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een gevolmachtigd persoon bent die de zaken van de overledene behartigd en afwikkelt. Een overlijdensakte, De informatie kan je sturen naar de Legal Department via emailadres: legalpoc-support@yahoo-inc.com.

10 hyves    Hyves

Hyves was een online sociaal netwerk met ruim 11 miljoen, voornamelijk Nederlandse, leden. Hyvers konden onderling berichten, foto’s en video’s met elkaar delen. Door de concurrentie met Facebook verloor Hyves steeds meer gebruikers. Op 31 oktober 2013 maakte eigenaar TMG bekend dat Hyves stopt met haar activiteiten als social netwerk en per december 2013 verder gaat als gamesportal.

Hyves accounts verwijderd

Alle accounts, krabbels, foto’s en overige informatie van het sociale netwerk wordt verwijderd. Hyves zegt hierover zelf; “Met je informatie gaat Hyves om, zoals je van je vrienden mag verwachten. Dat zal nu zeker niet anders zijn. Wanneer Hyves als sociaal netwerk offline gaat, zullen al jouw gegevens compleet verwijderd worden.”

Alles van te voren geregeld hebben

Wil je er zeker van zijn dat jouw digitale nalatenschap, zoals je online profielen op sociale media, na je dood worden behandeld zoals jij dat wilt? Weet je nu al wat er dan met jouw accounts op Linkedin, Facebook, Hyves, Twitter of bijvoorbeeld Schoolbank moet gebeuren?

Op internet zijn er verschillende organisaties die je (tegen betaling) kunnen helpen met het vastleggen en uitvoeren van uw wensen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Ziggur en Digizeker!

 Mocht u aanvullingen of wijzigingen op bovenstaande informatie hebben dan houden wij ons aanbevolen deze info van u te ontvangen.

(Met dank aan Jan.uitvaartzorg uit Amersfoort om bovengenoemde informatie te mogen gebruiken)