(Weer) geen kerstattenties dit jaar.

door | dec 10, 2021

Lieve mensen die ons dit jaar het vertrouwen schonken om zorg te dragen voor de uitvaart van jullie dierbare, zakelijke relaties, leveranciers, collega’s, ambassadeurs en allen die ons dierbaar zijn,

Wij willen jullie oprecht bedanken voor het gestelde vertrouwen, alle hulp en de samenwerking in het afgelopen jaar.

In plaats van wijn, chocolade of andere relatiegeschenken hebben wij dit jaar een gift gedaan aan de Stichting Alzheimer Nederland.

Wij wensen alle nabestaanden met verdriet en gemis deze dagen extra sterkte, nabijheid en ook goede herinneringen toe en onze zakelijke relaties, leveranciers, collega’s, ambassadeurs en allen die ons dierbaar zijn fijne dagen.

Jacco van der Laarse & Jaap van de Maarl, Uitvaartzorg De Meer